پنج ابزار مهم برای شبکه سازی علمی: ویژه متخصصان و دانشگاهیان

1. ریسرچ‌ گیت (www.researchgate.net)، معتبرترین شبکه اجتماعی علمی برای پژوهشگران و محققان در دنیاست که تقریباً، تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات در سراسر جهان، در آن عضویت دارند و بیش از 6 میلیون از اساتید و دانشجویان سراسر جهان، کاربران این شبکه هستند. رسالت ریسرچ گیت ارتباط بین پژوهشگران و سهولت در اشتراک گذاری دانش و تجربه و تولیدات علمی متخصصان و پژوهشگران است. این سایت علاوه بر عضویت رایگان، امکان دسترسی رایگان به بسیاری از مقاله‌های تمامی اساتید جهان را فراهم کرده است.

2. شبکه اجتماعی اکادمیا (Academia.edu) خود به عنوان پلیت فرمی برای دانشگاهیان برای اشتراک گذاری مقالات پژوهشی تبدیل شده است. همترین قابلیت¬های این شبکه اجتماعی می¬توان به قابلیت ایجاد پروفایل پژوهشی، قابلیت شناسایی و برقراری ارتباط و تعامل با سایر پژوهشگران، اشتراک اطلاعات، تحلیل عمقی تاثیر تالیفات محقق، ردیابی محققان مورد¬نظر، ردیابی زمینه¬ های پژوهشی و مجلات مورد علاقه، جستجوی مشاغل تحقیقاتی و ... نام برد. عضویت در این شبکه رایگان است.

3. شبکه اجتماعی مندلی ( www.mendeley.com) بستری جدید برای ارتباطات پژوهشی و همکاری های علمی و نیز ابزاری برای مدیریت اطلاعات علمی اطلاعات مانند اندنوت یا زوترو محسوب می شود. عضویت در آن رایگان است و بیش از دو و نیم میلیون نفر عضو این شبکه علمی هستند.

4. اورکید ORCID (orcid.org ) این منبع به پژوهشگران شناسه منحصر به فرد و یونیک می دهد تا آنها آسانتر اطلاعات شخصی و تولیدات خود را روزآمد و همکاران خود را شناسایی کنند. 

5. لینکدین LinkedIn ( www.linkedin.co): لینکدین یک شبکه اجتماعی حرفه ای و تخصصی دیگر است که پژوهشگران می توانند برای اشتراک گذاری اطلاعات و ارتباط با سایر متخصصان در آن عضو شوند. عضویت در این شبکه نیز رایگان است.

/ 0 نظر / 26 بازدید