💥💥فرهنگ #استناد چیست؟


 فرهنگ #استناد (Citation culture )، رسم و سنت علمی است که پژوهشگران در هنگام تولید آثار علمی به آثاری که به طور مستقیم بر اثر آنها تأثیرگذشته است استناد کنند و نتایج پژوهش های پیشین مرتبط به آن موضوع به گونه ای در اثر آنها منعکس شود. 

پژوهشگران زمانی به اثری استناد می کنند که در بحث های مقدماتی، #پیشینه_پژوهش، استدلال ها، #روش_پژوهش، #بحث و #نتیجه_گیری از آن استفاده کرده باشند.


/ 0 نظر / 36 بازدید